'Đại dịch' ung thư giết chết 75% bệnh nhân trong năm đầu phát bệnh