Tiền nhiệm

Banner right

Banner right

shadow

Tiền nhiệm

Danh sách Lãnh đạo Ban Chấp hành Hội qua các nhiệm kỳ

 

 

STT

Tên

Chức vụ trong Hội

Địa chỉ

Nhiệm kỳ 2008 – 2013

1

GS.TS Hoàng Đức Kiệt

Chủ tịch Hội

Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Hữu Nghị

2

GS.TS Phạm Minh Thông

Phó Chủ tịch Hội

Tổng Thư ký

Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Bạch Mai

3

PGS.TSKH Phan Sỹ An

Phó Chủ tịch Hội

Khoa Y học hạt nhân và điều trị ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai

4

PGS. Vũ Long

Phó Chủ tịch Hội

Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện ViệtĐức

5

PGS.TS Phạm Ngọc Hoa

Phó Chủ tịch Hội

Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM

6

PGS.TS Nguyễn Duy Huề

Phó Chủ tịch Hội

Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Việt Đức

Nhiệm kỳ 2013 – 1018

1

GS.TS Phạm Minh Thông

Chủ tịch Hội

Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Bạch Mai

2

GS.TSKH Phan Sỹ An

Phó Chủ tịch

Khoa Y học hạt nhân và điều trị ung bướu – Bệnh viện Bạch Mai

3

PGS.TS Nguyễn Duy Huề

Phó Chủ tịch

Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Việt Đức

4

PGS.TS Phạm Ngọc Hoa

Phó Chủ tịch

Chủ nhiệm bộ môn Chẩn đoán hình ảnh – Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch TPHCM

5

PGS.TS Hoàng Minh Lợi

Phó Chủ tịch

Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh – Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Huế

6

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

Phó Chủ tịch

Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Hữu Nghị

7

GS.TS Mai Trọng Khoa

Phó Chủ tịch

Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu – Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

 

DQVN