Thông tin đại hội

shadow

Thông tin đại hội

Hội nghị Điện quang và Y học hạt nhân toàn quốc lần thứ 18
Hội nghị Điện quang và Y học hạt nhân toàn quốc lần thứ 18
Time11/03/2016 14:04:37 PM

Trong không khí nắng hè rực rỡ, Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học thường niên Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam tại thành phố biển Đà Nẵng tươi đẹp, thanh bình và mến khách...

Hội nghị Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam lần thứ 19 - 2017 
tại Thành phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng
Hội nghị Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam lần thứ 19 - 2017 tại Thành phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng
Time13/04/2017 16:09:11 PM