Thần kinh

shadow

Thần kinh

TIẾN BỘ KỸ THUẬT CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG ĐÁNH GIÁ U TẾ BÀO ĐỆM
TIẾN BỘ KỸ THUẬT CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG ĐÁNH GIÁ U TẾ BÀO ĐỆM
Time10/01/2019 10:12:14 AM

KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI THÓAT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG CỔ BẰNG CỘNG HƯỜNG TỪ
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI THÓAT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG CỔ BẰNG CỘNG HƯỜNG TỪ
Time10/01/2019 10:05:08 AM

Mục đích: Khảo sát đặc điểm hình thái thóat vị đĩa đệm cột sống cổ bằng cộng hưởng từ.

KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ GÂY THÓAT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG CỔ
KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ GÂY THÓAT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG CỔ
Time10/01/2019 10:02:40 AM

Mục đích: Khảo sát một số yếu tố nguy cơ gây bệnh lý thóat vị đĩa đệm cột sống cổ ở bệnh nhân có thóat vị cột sống cổ trên hình ảnh cộng hưởng từ.

Tiếp cận lâm sàng cộng hưởng từ tưới máu
Tiếp cận lâm sàng cộng hưởng từ tưới máu
Time10/01/2019 09:25:51 AM

Mục đích: Cộng hưởng từ tưới máu là kỹ thuật tiên tiến và chính xác nhất trong đánh giá tình trạng trao đổi giữa máu và mô. Kỹ thuật cung cấp rất nhiều thông số rất quan trọng trong việc khảo sát tình trạng bệnh lý trước điều trị cũng như sự đáp ứng của mô bệnh lý với các giải pháp điều trị.

Cộng hưởng từ khuếch tán: các ứng dụng lâm sàng
Cộng hưởng từ khuếch tán: các ứng dụng lâm sàng
Time10/01/2019 09:24:12 AM

Mục đích: Cộng hưởng từ khuếch tán là một phương pháp có giá trị cao, không xâm nhập, an toàn và cung cấp rất nhiều thông số quan trọng liên quan đến vận tốc và hướng di chuyển của proton hydro. Việc nghiên cứu các ứng dụng của cộng hưởng từ khuếch tán sẽ mang đến nhiều thông số liên quan đến cả chức năng và hình thái của proton hydro trong cả mô bệnh lẫn mô lành.

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH BÓ THÁP TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ KHUẾCH TÁN THEO HƯỚNG (DTI) CỦA NGƯỜI BÌNH THƯỜNG VÀ THAY ĐỔI TRONG TỔN THƯƠNG THIẾU MÁU NÃO CẤP
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH BÓ THÁP TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ KHUẾCH TÁN THEO HƯỚNG (DTI) CỦA NGƯỜI BÌNH THƯỜNG VÀ THAY ĐỔI TRONG TỔN THƯƠNG THIẾU MÁU NÃO CẤP
Time10/01/2019 09:21:05 AM

Mục đích: Nghiên cứu đặc điểm bó tháp ở người bình thường và các thay đổi trong tổn thương thiếu máu não cấp dựa trên kỹ thuật cộng hưởng từ khuếch tán theo hướng (DTI).

VAI TRÒ KỸ THUẬT DÁN NHÃN SPIN ĐỘNG MẠCH (ASL) TRONG PHÂN ĐỘ MÔ HỌC U SAO BÀO
VAI TRÒ KỸ THUẬT DÁN NHÃN SPIN ĐỘNG MẠCH (ASL) TRONG PHÂN ĐỘ MÔ HỌC U SAO BÀO
Time10/01/2019 09:15:24 AM

Mục đích: Đánh giá vai trò cộng hưởng từ tưới máu với kỹ thuật dán nhãn spin động mạch (ASL) trong dự báo độ mô học của u sao bào.

1 2 3  >   >>