Tài liệu chuyên môn

shadow

Tài liệu chuyên môn

Điều trị bệnh Basedow và ung thư tuyến giáp thể biệt hóa bằng I-131
Điều trị bệnh Basedow và ung thư tuyến giáp thể biệt hóa bằng I-131
Time09/03/2016 14:00:17 PM

Từ kinh nghiệm thực tiễn và trực tiếp trong công tác chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu giảng dạy về lĩnh vực Y học hạt nhân, ung thư nói chung và đối với các bệnh nhân Basedow,...

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung bướu
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung bướu
Time09/03/2016 13:57:50 PM

Hiện nay một số tài liệu về phòng chống ung thư đã được xuất bản. Những tài liệu này hiện đã và đang được sử dụng rất hiệu quả cho đào tạo, phòng chống cũng như cho công tác chẩn đoán và điều trị ung thư ở nước ta. 

Điều trị u não và một số bệnh lý sọ não bằng dao gamma quay
Điều trị u não và một số bệnh lý sọ não bằng dao gamma quay
Time09/03/2016 13:54:43 PM

Trải qua thời gian và năm tháng, các phương pháp điều trị u não ngày càng phát triển và hoàn thiện. Phẫu thuật mở ,và gần đây là phẫu thuật nội soi vẫn là phương pháp điều trị căn bản, quan trọng cho nhiều bệnh nhân...