Đầu mặt cổ

shadow

Đầu mặt cổ

SA LỒI THANH QUẢN THỂ BÊN TRONG. NHÂN 1 TRƯỜNG HỢP
SA LỒI THANH QUẢN THỂ BÊN TRONG. NHÂN 1 TRƯỜNG HỢP
Time05/01/2017 13:41:33 PM

Sa lồi thanh quản(SLTQ) là bệnh không thường gặp. Trước kia được chẩn đoán dựa vào dấu hiệu lâm sàng, hiện nay nội soi với phương tiện tốt hơn đã  được chẩn đoán chính xác, tuy nhiên...

HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG BỆNH LÝ  LAO MÀNG NÃO
HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG BỆNH LÝ LAO MÀNG NÃO
Time05/01/2017 11:33:22 AM

Mục đích: Tìm những hình ảnh bất thường của cộng hưởng từ não trong bệnh lý lao màng não. Bệnh nhân(BN) và phương pháp: Chúng tôi đã phân tích đặc điểm hình ảnh của 21 BN...

SO SÁNH KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN VÀ PHÂN LOẠI TỔN THƯƠNG GÃY XƯƠNG TẦNG GIỮA MẶT...
SO SÁNH KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN VÀ PHÂN LOẠI TỔN THƯƠNG GÃY XƯƠNG TẦNG GIỮA MẶT...
Time05/01/2017 09:39:51 AM

Nghiên cứu  tiến cứu trên 33 bệnh nhân bị chấn thương tầng giữ mặt được chụp x quang thường quy theo 2 tư thế Blondeau và Hirtz đồng thời được chụp cắt lớp vi tính (CLVT) ở các tư thế ngang...

ĐÁNH GIÁ HƯỚNG CẮT NGANG,  ĐỨNG NGANG VÀ TÁI TẠO 3D CỦA CẮT LỚP VI TÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN...
ĐÁNH GIÁ HƯỚNG CẮT NGANG, ĐỨNG NGANG VÀ TÁI TẠO 3D CỦA CẮT LỚP VI TÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN...
Time05/01/2017 09:35:40 AM

Nghiên cứu tiến cứu trên 39 bệnh nhân chấn thương tầng giữa mặt được chụp cắt lớp vi tính (CLVT) ở các tư thế ngang, đứng ngang với độ dày 2-3mm và tái tạo 3D nhằm mục đích đánh giá...

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CHỤP CLVT  VÀ NỘI SOI 
CHỨC NĂNG XOANG TRONG CHẨN ĐOÁN 
VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM XOANG MẠN TÍNH
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CHỤP CLVT VÀ NỘI SOI CHỨC NĂNG XOANG TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM XOANG MẠN TÍNH
Time05/01/2017 09:14:59 AM

Viêm xoang là bệnh thường gặp , theo thống kê của các tác giả  tỷ lệ mắc bệnh viêm xoang mạn tính chiếm 2- 5% tổng  dân số. Bệnh viêm xoang mạn tính tiến triển thường kéo dài gây biến chứng...