Hội Chẩn đoán hình ảnh khu vực thành phố Hồ Chí Minh