Các chi hội

shadow

Các chi hội

1. Hội Chẩn đoán hình ảnh khu vực thành phố Hồ Chí Minh thành lập tháng 4 năm 1998 hiện là Hội địa phương lớn nhất với gần 500 hội viên.

2. Chi Hội Điện quang - Y học hạt nhân Quảng Nam - Đà Nẵng thành lập tháng 7 năm 1997.         

3. Chi hội chẩn đoán hình ảnh Hải Phòng thành lập tháng 7 năm 1998.         

4. Chi hội chẩn đoán hình ảnh Thừa Thiên - Huế thành lập tháng 8 năm 1998.         

5. Chi hội chẩn đoán hình ảnh Thanh Hoá thành lập năm 1999.         

6. Chi hội chẩn đoán hình ảnh Bình Định thành lập tháng 4 năm 2000.         

7. Chi hội Điện quang can thiệp Việt Nam thành lập tháng 7 năm 2010.         

8. Chi hội kỹ thuật Điện quang và Y học hạt Việt Nam thành lập tháng 8-2013.         

9. Chi hội Siêu âm Việt Nam thành lập tháng 8-2016.