Bụng tiêu hóa

shadow

Bụng tiêu hóa

SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ ỐNG TIÊU HÓA
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ ỐNG TIÊU HÓA
Time10/01/2019 11:47:26 AM

Mục đích: Bài tổng quan này ôn lại các dấu hiệu siêu âm chẩn đoán của một số bệnh lý ống tiêu hóa thường gặp nhằm hệ thống lại kiến thức cho các bác sĩ làm siêu âm, để có thể chẩn đoán tốt bệnh lý ống tiêu hóa, nhất là các bác sĩ làm việc ở các cơ sở không có các phương tiện chẩn đoán khác (CT, MRI, nội soi…).

SO SÁNH KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỘ XƠ HÓA GAN TRÊN CÁC MÁY SIÊU ÂM
SO SÁNH KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỘ XƠ HÓA GAN TRÊN CÁC MÁY SIÊU ÂM
Time10/01/2019 11:45:01 AM

Mục đích: so sánh kết quả đo độ xơ hóa giữa hai thiết bị mà cơ sở của chúng tôi có trang bị là HS70 của hãng A và S2000 của hãng B

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH CỦA VIÊM TÚI THỪA ĐẠI TRÀNG
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH CỦA VIÊM TÚI THỪA ĐẠI TRÀNG
Time10/01/2019 11:42:35 AM

Mục đích: Mô tả đặc điểm hình ảnh X quang cắt lớp vi tính (XQCLVT) của viêm túi thừa đại tràng (VTTĐT), bước đầu phân loại VTTĐT theo hội phẫu thuật cấp cứu thế giới (WSES), và so sánh đặc điểm hình ảnh giữa VTTĐT phải và trái.

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH  TRONG CHẨN ĐOÁN BỤC XÌ CÁC KHÂU NỐI ĐƯỜNG TIÊU HÓA
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN BỤC XÌ CÁC KHÂU NỐI ĐƯỜNG TIÊU HÓA
Time10/01/2019 11:39:20 AM

Mục đích: Bục xì các khâu nối đường tiêu hóa (BXCKNĐTH) là biến chứng rất nặng nề và nguy cơ gây tử vong cao. Xquang cắt lớp vi tính (XQCLVT) là phương pháp chẩn đoán có giá trị và thường được sử dụng khi lâm sàng nghi ngờ có biến chứng sau phẫu thuật.

GIÁ TRỊ CẮT LỚP VI TÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT CÁC U NGUYÊN PHÁT THƯỜNG GẶP Ở RUỘT NON
GIÁ TRỊ CẮT LỚP VI TÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT CÁC U NGUYÊN PHÁT THƯỜNG GẶP Ở RUỘT NON
Time10/01/2019 11:38:05 AM

Mục đích: Phân tích giá trị của các dấu hiệu hình ảnh trong chẩn đoán phân biệt các loại u ruột non (URN) thường gặp tại Việt Nam.

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ CỦA RÒ HẬU MÔN
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ CỦA RÒ HẬU MÔN
Time10/01/2019 11:33:26 AM

Mục đích: Mô tả các đặc điểm của rò hậu môn trên CHT và nghiên cứu vai trò của các chuỗi xung T2W TSE, FS T1W TSE Gadolinium trong việc phát hiện các đặc điểm của đường rò

TỤY LẠC CHỖ TẠI RUỘT NON VỚI BIẾN CHỨNG VIÊM HOẠI TỬ RUỘT – BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP HIẾM VÀ TỔNG KẾT TRÊN Y VĂN.
TỤY LẠC CHỖ TẠI RUỘT NON VỚI BIẾN CHỨNG VIÊM HOẠI TỬ RUỘT – BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP HIẾM VÀ TỔNG KẾT TRÊN Y VĂN.
Time10/01/2019 11:27:55 AM

Mục đích: Báo cáo một ca lâm sàng hiếm và tổng kết trên y văn.

1 2 3  >   >>