TỤY LẠC CHỖ TẠI RUỘT NON VỚI BIẾN CHỨNG VIÊM HOẠI TỬ RUỘT – BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP HIẾM VÀ TỔNG KẾT TRÊN Y VĂN.

shadow

TỤY LẠC CHỖ TẠI RUỘT NON VỚI BIẾN CHỨNG VIÊM HOẠI TỬ RUỘT – BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP HIẾM VÀ TỔNG KẾT TRÊN Y VĂN.

11/03/2016 08:52 AM - - Báo cáo khoa học về BTH

Mai Văn Hải, Vũ Đăng Lưu, Ngô Lê Lâm

TÓM TẮT

Mục đích: Báo cáo một ca lâm sàng hiếm và tổng kết trên y văn.

Đối tượng và phương pháp: Bệnh nhân nam 40 tuổi vào viện vì đau bụng cấp tính vùng thượng vị giống tính chất đau của thủng tạng rỗng. Chụp cắt lớp vi tính (CT) ổ bụng có tiêm thuốc cản quang phát hiện một khối tỷ trọng tổ chức nằm trong mạc treo vị trí hạ sườn trái kèm thâm nhiễm mỡ xung quanh. Bên cạnh đó trên hình ảnh CT nghi ngờ hoại tử và dày thành các quai ruột vùng lân cận khối do xoắn mạc treo và mạch mạc treo ruột tương ứng (dấu hiệu xoáy nước). Bệnh nhân được phẫu thuật cắt bỏ đoạn ruột non và phần mạc treo nghi có khối u.

Kết quả: Kết quả giải phẫu bệnh là tổn thương viêm hoại tử niêm mạc ruột / mô tụy lạc chỗ tại ruột non.

Kết luận: Mặc dù tụy lạc chỗ là bệnh lý hiếm gặp, nhưng vẫn nên đặt ra trong chẩn đoán phân biệt khi phát hiện một khối tại mạc treo hoặc trong thành ruột non mà có viêm và hoại tử các quai ruột lân cận.

Bài viết khác