GIÁ TRỊ CỘNG HƯỞNG TỪ 3 TESLA CÓ CHỒNG HÌNH GIỮA ẢNH T1 TIÊM THUỐC VỚI ẢNH KHUẾCH TÁN TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN UNG THƯ TRỰC TRÀNG

shadow

GIÁ TRỊ CỘNG HƯỞNG TỪ 3 TESLA CÓ CHỒNG HÌNH GIỮA ẢNH T1 TIÊM THUỐC VỚI ẢNH KHUẾCH TÁN TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN UNG THƯ TRỰC TRÀNG

11/03/2016 08:52 AM - - Báo cáo khoa học về BTH

Bùi Thị Thảo, Phạm Hồng Đức, Đinh Trung Thành

TÓM TẮT

Mục đích: nghiên cứu giá trị cộng hưởng từ 3 Tesla có chồng hình giữa ảnh T1 tiêm thuốc với ảnh khuếch tán trong chẩn đoán giai đoạn của ung thư trực tràng.

Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu tiến cứu 23 bệnh nhân ung thư trực tràng được chụp cộng hưởng từ 3 Tesla tiểu khung để đánh giá giai đoạn ung thư trực tràng trước mổ tại Trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hóa Hà Nội. Trong quá trình đọc kết quả, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh có sử dụng kết hợp hình ảnh chồng hình giữa ảnh T1 tiêm thuốc với ảnh khuếch tán. Kết quả đánh giá giai đoạn trước mổ được so sánh với những đặc điểm giải phẫu bệnh sau mổ.

Kết quả: Cộng hưởng từ 3 Tesla có chồng hình giữa ảnh T1 tiêm thuốc với ảnh khuếch tán có thể đánh giá chính xác giai đoạn T của ung thư trực tràng trong 87% các trường hợp và khả năng xâm lấn cân mạc treo trực tràng trong 96 % các trường hợp.

Kết luận: Cộng hưởng từ 3 Tesla có chồng hình giữa ảnh T1 tiêm thuốc với ảnh khuếch tán là phương tiện chẩn đoán hình ảnh chính xác để đánh giá giai đoạn ung thư trực tràng trước mổ.

Bài viết khác