SO SÁNH KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỘ XƠ HÓA GAN TRÊN CÁC MÁY SIÊU ÂM

shadow

SO SÁNH KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỘ XƠ HÓA GAN TRÊN CÁC MÁY SIÊU ÂM

11/03/2016 08:52 AM - - Báo cáo khoa học về BTH

Nguyễn Phước Bảo Quân, Huyền Tôn Nữ Như Hảo, Ngô Xuân Lan

TÓM TẮT

Mục đích: so sánh kết quả đo độ xơ hóa giữa hai thiết bị mà cơ sở của chúng tôi có trang bị là HS70 của hãng A và S2000 của hãng B

Đối tượng và phương pháp: Nhóm nghiên cứu gồm 104 bệnh nhân được chẩn đoán có bệnh nguyên sau: viêm gan B mạn, viêm gan C mạn, nghiện rượu.

Tất cả bệnh nhân được đo độ xơ hóa gan lần lượt trên 2 máy (máy A và máy B trong cùng một buổi khám bởi 2 bác sĩ có kinh nghiệm; đo 10 lần, sau đó lấy giá trị Vmean, Vmed, độ lệch chuẩn và tính phạm vi phân bố ¼ của số đo IQR

Kết quả: Số ca phân loại theo mức độ xơ hóa dựa theo kết quả đo từ 2 máy tuy có sự khác biệt nhưng không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Giá trị IQR/Vmean trung bình nhận được từ máy A là 8,36 ± 4,31 và từ máy B là 12,29 ± 2,98; sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p<0,01. Tiêu chí IQR/Vmean <10% được xem là chỉ dấu cho độ tin cậy của kết quả, thì máy A đạt được 74 ca (tỷ lệ 71,2%) và máy B đạt được 40 ca (tỷ lệ 38,5 %). Như thế máy A có độ tin cậy gấp 3,95 lần so với máy B.

Kết luận: Với sự cải tiến kỹ thuật bằng việc thêm vào chỉ số RMI thì máy A đã giúp cho bác sĩ đo độ xơ hóa gan bằng kỹ thuật đo vận tốc sóng biến dạng tại một điểm nhận được kết quả đáng tin cậy hơn.

Tải về tại đây

Bài viết khác