SIÊU ÂM PHÁT HIỆN TĂM TRE TRONG ỐNG TIÊU HÓA BÁO CÁO HAI TRƯỜNG HỢP

shadow

SIÊU ÂM PHÁT HIỆN TĂM TRE TRONG ỐNG TIÊU HÓA BÁO CÁO HAI TRƯỜNG HỢP

11/03/2016 08:52 AM - - Báo cáo khoa học về BTH

Lê Thanh Toàn,

NGUYỄN CÔNG LUẬN, BÙI THỊ TƯỜNG VI, NGUYỄN THỊ NHẠN

TÓM TẮT

Mục đích: Siêu âm có thể phát hiện dị vật trong ống tiêu hóa

Đối tượng và phương pháp: Báo cáo 2 bệnh nhân: siêu âm phát hiện tăm tre trong dạ dày và hồi tràng

Kết quả: 2 Bệnh nhân được phẫu thuật loại bỏ dị vật

Kết luận: Siêu âm có thể phát hiện dị vật trong ống tiêu hóa

Bài viết khác