LIÊN QUAN GIỮA TĂNG MEN GAN VÀ VIÊM GAN B,C VỚI ĐỘ CỨNG MÔ GAN ĐO BẰNG SIÊU ÂM ĐÀN HỒI THOÁNG QUA

shadow

LIÊN QUAN GIỮA TĂNG MEN GAN VÀ VIÊM GAN B,C VỚI ĐỘ CỨNG MÔ GAN ĐO BẰNG SIÊU ÂM ĐÀN HỒI THOÁNG QUA

11/03/2016 08:52 AM - - Báo cáo khoa học về BTH

Nguyễn Thị Tuyên Trân, Lê Ái Khen

TÓM TẮT

Mục đích: Đánh giá độ cứng gan đo bằng siêu âm đàn hồi thoáng qua có thay đổi bởi bệnh nhân  có viêm gan B, C và tăng men gan.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu tất cả bệnh nhân đến khám tại phòng khám đa khoa 548 từ tháng 01 năm 2017 đến tháng 04 năm 2018 thực hiện đồng thời trong cùng một ngày xét nghiệm máu ALT, AST, viêm gan siêu vi B, C và được đo độ cứng gan bằng siêu âm đàn hồi thoáng qua. Men gan ALT hoặc AST được chia làm 2 nhóm: Men gan ít hơn 2 lần ngưỡng giới hạn bình thường; men gan vượt gấp 2 lần ngưỡng giới hạn bình thường. Đo độ cứng gan được thực hiện bằng đo đàn hồi thoáng qua  bằng máy Fibroscan 502 Touch. Loại trừ bệnh nhân không đủ dữ liệu thu thập, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan trước đó. Dữ liệu được phân tích bằng phần mềm STATA 13.

Kết quả: Tổng cộng có 90 bệnh nhân trong nghiên cứu: 22 nữ (24.44%), 68 nam (75.56%); 36 bệnh nhân không nhiễm viêm gan B, C (40%), 54 bệnh nhân nhiễm viêm gan B và/hoặc viêm gan C (60%). Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa trung bình độ cứng gan giữa nhóm không và có viêm gan B và/hoặc C; giữa các nhóm phân loại theo ngưỡng ALT với p là 0.0014 và 0.0175. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa trung bình độ cứng gan ở nhóm phân loại theo ngưỡng AST (p=0.1778). Hồi qui tuyến tính đa biến cho thấy có sự thay đổi của độ cứng gan bởi viêm gan B,C và tăng AST,ALT (F(3,86)=12.69, p=0.000<0.001,R2=0.30).

Kết luận: Tăng men gan đặc biệt ALT và viêm gan B,C có ảnh hưởng đến đo độ cứng gan bằng đàn hồi thoáng qua.

Bài viết khác