Báo cáo ca lâm sàng hiếm gặp: Ung thư biểu mô tuyến nhầy của ruột thừa

shadow

Báo cáo ca lâm sàng hiếm gặp: Ung thư biểu mô tuyến nhầy của ruột thừa

11/03/2016 08:52 AM - - Báo cáo khoa học về BTH

Nguyễn Thị Nhân,Vũ Đăng Lưu

TÓM TẮT

Mục đích: Báo cáo về một trường hợp bệnh hiếm gặp

Đối tượng và phương pháp: Báo cáo trường hợp bệnh

Kết quả: Sau mổ giải phẫu bệnh chẩn đoán xác định là ung thư biểu mô tuyến nhầy của ruột thừa

Kết luận: TÓM TẮT: Ung thư biểu mô tuyến nhầy của ruột thừa là một bệnh hiếm gặp, chiếm khoảng 0.05-0.2% tổng số mổ cắt ruột thừa, chiếm 6% tổng số tổn thương tiên phát ác tính của ruột thừa [1]. Ung thư tiên phát của ruột thừa chiếm tỷ lệ khoảng 1.2/100000/năm tại Mỹ [2]. Chẩn đoán ung thư ruột thừa trước phẫu thuật thường khó khăn, hầu hết bệnh nhân được mổ cấp cứu với chẩn đoán viêm ruột thừa cấp. Khi trên chẩn đoán hình ảnh và mổ cắt ruột thừa nghi ngờ thì bệnh nhân được gửi giải phẫu bệnh làm mô bệnh học. Sau khi kết quả mô bệnh học chẩn đoán ung thư ruột thừa, bệnh nhân thường được hồi cứu lại phim chụp cắt lớp vi tính để đánh giá lại xem có tổn thương di căn hạch vùng và cơ quan kế cận chưa để quyết định hướng điều trị. Vì vậy, chúng tôi xin báo cáo một ca lâm sàng về Ung thư biểu mô tuyến nhầy của ruột thừa.

Bài viết khác