VAI TRÒ CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN U QUÁI BUỒNG TRỨNG

shadow

VAI TRÒ CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN U QUÁI BUỒNG TRỨNG

11/03/2016 08:49 AM - - Báo cáo khoa học về TNSD

Mai Thị Tú Uyên,  Huỳnh Phượng Hải, Phạm Ngọc Hoa, Võ Tấn Đức

TÓM TẮT

Mục đích: Mô tả đặc điểm u quái buồng trứng trên cộng hưởng từ (CHT). Đánh giá vai trò CHT trong chẩn đoán u quái lành và ác

Đối tượng và phương pháp: 218 bệnh nhân u quái buồng trứng được điều trị tại bệnh viện Từ Dũ từ 1/1/2014 đến 31/12/2016. Phương pháp: mô tả cắt ngang, hồi cứu. Mô tả đặc điểm hình ảnh, đối chiếu với phẫu thuật và giải phẫu bệnh

Kết quả: Tuổi trung vị 29 tuổi (15 – 77 tuổi). Có 220 u lành và 36 u ác, 38 bệnh nhân u hai bên. Kích thước trung bình 10,4 ± 5,7 cm. Độ nhạy 98,4% trong phát hiện mỡ. Độ chính xác chung của CHT trong chẩn đoán u quái ác tính là 96,1%. Phân tích đơn biến, đặc điểm liên quan ác tính là u vừa đặc vừa nang, thành dày, vách dày, >5 vách, mỡ dạng ổ nhỏ rải rác trong phần đặc, dịch bụng lượng trung bình đến nhiều. Phân tích hồi quy đa biến thành phần đặc ưu thế, mỡ dạng ổ nhỏ rải rác trong phần đặc và dịch bụng là 3 yếu tố dự đoán ác tính mạnh nhất

Kết luận: CHT có độ chính xác cao trong chẩn đoán u quái lành-ác. Các đặc điểm có độ dự báo ác tính mạnh nhất là thành phần đặc ưu thế, mỡ dạng ổ nhỏ và dịch bụng

Tải về tại đây