Nghiên cứu phân loại và mối liên quan giữa triệu chứng lâm sàng với hình ảnh cộng hưởng từ tiền liệt tuyến trước và sau nút mạch điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt

shadow

Nghiên cứu phân loại và mối liên quan giữa triệu chứng lâm sàng với hình ảnh cộng hưởng từ tiền liệt tuyến trước và sau nút mạch điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt

11/03/2016 08:49 AM - - Báo cáo khoa học về TNSD

Lê Văn Khánh,

TÓM TẮT

Mục đích: Đặc điểm phân loại và mối liên quan giữa triệu chứng lâm sàng với hình ảnh cộng hưởng từ tiền liệt tuyến trước và sau nút mạch điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt.

Đối tượng và phương pháp: Bao gồm các bệnh nhân được nút động mạch tiền liệt tuyến điều trị tăng sản lành tính tuyến tiền liệt tại trung tâm điện quang - can thiệp Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 6/2016 đến tháng 5/2017 được theo dõi đầy đủ, làm CHT trước và sau nút mạch tại thời điểm 3 tháng sau điều trị

Kết quả: Trước nút mạch CHT, thể tích trung bình tiền liệt tuyến: 63,45  23,9 cm3, Phân loại theo Wasserman: Loại 1 chiếm 38%, Loại 3 chiếm 35% , Loại 5 chiếm 16%, Loại 2 chiếm 6%, Loại 4 chiếm 3%Loại 6 chiếm 2%, Loại 7 chiếm 0%. Thể tích TTL sau 3 tháng trên CHT 49,9  19,8 cm3  - giảm 13,7 cm3 (21,5%),  83 % bệnh nhân có nhồi máu sau 3 tháng trên CHT (25/ 30 bệnh nhân), Nhồi máu liên quan với giảm thể tích TTL, Nhồi máu không liên quan với thay đổi IPSS. Loại 1 và loại 3 giảm thể tích, IPSS, QoL khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p >0,05

Kết luận: Dựa vào phân loại và mối liên quan giữa hình ảnh cộng hưởng từ với triệu chứng lâm sàng sau nút mạch có thể tiên lượng và giải thích cho bệnh nhân trước khi điều trị