Báo cáo khoa học

shadow

Báo cáo khoa học

Nghiên cứu phân loại và mối liên quan giữa triệu chứng lâm sàng với hình ảnh cộng hưởng từ tiền liệt tuyến trước và sau nút mạch điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt
Nghiên cứu phân loại và mối liên quan giữa triệu chứng lâm sàng với hình ảnh cộng hưởng từ tiền liệt tuyến trước và sau nút mạch điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt
Time09/01/2019 16:56:16 PM

Mục đích: Đặc điểm phân loại và mối liên quan giữa triệu chứng lâm sàng với hình ảnh cộng hưởng từ tiền liệt tuyến trước và sau nút mạch điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt.

VAI TRÒ CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN U QUÁI BUỒNG TRỨNG
VAI TRÒ CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN U QUÁI BUỒNG TRỨNG
Time09/01/2019 16:14:05 PM

Mục đích: Mô tả đặc điểm u quái buồng trứng trên cộng hưởng từ (CHT). Đánh giá vai trò CHT trong chẩn đoán u quái lành và ác

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị CHT chẩn đoán phân độ giai đoạn T của ung thư bàng quang
Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị CHT chẩn đoán phân độ giai đoạn T của ung thư bàng quang
Time09/01/2019 15:53:09 PM

Mục đích: Mô tả đặc điểm hình ảnh và giá trị CHT trong chẩn đoán phân độ giai đoạn T của ung thư bàng quang