NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ KHẢO SÁT GIÁ TRỊ CỦA MRI 3.0T TRONG CHẨN ĐOÁN HẠCH CỔ ÁC TÍNH TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG

shadow

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ KHẢO SÁT GIÁ TRỊ CỦA MRI 3.0T TRONG CHẨN ĐOÁN HẠCH CỔ ÁC TÍNH TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG

11/03/2016 08:44 AM - - Báo cáo khoa học về cơ xương khớp

Trần Thị Me Tâm,

TÓM TẮT

Mục đích:

Đối tượng và phương pháp:

Kết quả:

Kết luận:

Purpose:

Retrospective and Prospective study:

Results:

Conclusion:

Key Words: hạch cổ, MRI 3.0T, hình ảnh, giá trị, chẩn đoán

Người báo cáo:

Người nộp báo cáo: Trần Thị Me Tâm - metam.dn@gmail.com

Địa chỉ email: metam.dn@gmail.com