Nghiên cứu mối liên quan giữa hội chứng ngưng thở khi ngủ dạng tắc nghẽn và đặc điểm giải phẫu xương mặt trên X-quang đầu

Banner right

Banner right

shadow

Nghiên cứu mối liên quan giữa hội chứng ngưng thở khi ngủ dạng tắc nghẽn và đặc điểm giải phẫu xương mặt trên X-quang đầu

05/01/2017 11:22 AM - Báo cáo khoa học về Tim mạch

Nguyễn Thị Thanh Duyên,

TÓM TẮT

Mục đích: Đánh giá mối liên quan giữa đặc điểm X-quang sọ nghiêng với độ nặng hội chứng ngưng thở khi ngủ dạng tắc nghẽn.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu theo phương pháp mô tả cắt ngang, có đối chiếu với nhóm chứng 49 bệnh nhân ngáy to và/hoặc có bằng chứng nghi ngờ hội chứng ngưng thở khi ngủ dạng tắc nghẽn (OSAS) từ tháng 5/2017 đến tháng 3/2018 đến khám và điều trị tại khoa Nội Tim MẠch – BV trường Đại học Y Dược Huế.

Kết quả: Tương quan nghịch mức độ vừa giữa chỉ số AHI và giá trị SNB với r = - 0,45; p < 0,05

Tương quan thuận khá chặt chẽ giữa chỉ số AHI và giá trị ANB với r = 0,58; p < 0,05

Tương quan thuận mức độ vừa giữa chỉ số AHI và giá trị MPH với  r = 0,39; p < 0,05

Tương quan nghịch mức độ vừa giữa chỉ số AHI và giá trị PAS với r = - 0,46; p < 0,05.

Kết luận: Đối với những bệnh nhân được chẩn đoán hội chứng ngưng thở khi ngủ dạng tắc nghẽn theo các tiêu chuẩn, nên chỉ định X-quang sọ nghiêng để tiên lượng mức độ nặng của hội chứng ngưng thở khi ngủ, cũng như tiên lượng hướng điều trị thích hợp cho bệnh nhân.

Bài viết khác