NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CHỤP CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN TRÊN BỆNH NHÂN KHÔNG LỖ VAN ĐỘNG MẠCH PHỔI KÈM THÔNG LIÊN THẤT

shadow

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CHỤP CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN TRÊN BỆNH NHÂN KHÔNG LỖ VAN ĐỘNG MẠCH PHỔI KÈM THÔNG LIÊN THẤT

05/01/2017 11:22 AM - Báo cáo khoa học về Tim mạch

Dương Phi Sơn, Nguyễn Tuấn Vũ, Phan Thanh Hải, Phạm Ngọc Hoa

TÓM TẮT

Mục đích: Mô tả đặc điểm lâm sàng, huyết học, ECG, X-Quang, siêu âm tim và hình ảnh chụp cắt lớp điện toán (MSCT) trên bệnh nhân PA-VSD.

Khảo sát sự phù hợp giữa siêu âm tim và chụp cắt lớp điện toán trên bệnh lý này.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu, thu thập số liệu tại Viện Tim TPHCM, BV Tim Tâm Đức và Phòng Khám Đa Khoa Medic từ tháng 01/2007 đến 01/2017.

Kết quả: Có 102 bệnh nhân PA-VSD với nhóm Hct > 60% và  SpO2< 90% chiếm tỷ lệ cao nhất. Dày thất phải /ECG và tuần hoàn phổi giảm/ X-quang chiếm đa số.

    30% không có thân động mạch phổi, động mạch phổi phải và trái giảm sản 50% trường hợp, bất thường động mạch vành 18,6%.

    Siêu âm tim trội trong đánh giá buồng tim và vận động của tim.  Trường hợp PA-VSD nặng, tuần hoàn bàng hệ phức tạp và có bất thường động mạch vành thì MSCT tỏ ra ưu thế.

Kết luận: MSCT là phương tiện chẩn đoán tin cậy để đánh giá động mạch phổi và tuần hoàn bàng hệ trên bệnh nhân PA-VSD và giúp cho phẫu thuật viên có cái nhìn tổng quan trước khi phẫu thuật.

Tải về tại đây