Không có thân chung động mạch vành trái: nhân một trường hợp và tổng hợp y văn

shadow

Không có thân chung động mạch vành trái: nhân một trường hợp và tổng hợp y văn

05/01/2017 11:22 AM - Báo cáo khoa học về Tim mạch

Lê Đức Nam, Nguyễn Quốc Dũng

TÓM TẮT

Mục đích: Báo cáo ca bệnh

Đối tượng và phương pháp: Chúng tôi giới thiệu một trường hợp bệnh nhân nam, 80 tuổi, vào viện vì đau ngực không ổn định, chụp cắt lớp vi tính 256 dãy hệ động mạch vành (ĐMV) phát hiện nhánh liên thất trước (LAD) và nhánh động mạch mũ (LCx) xuất phát trực tiếp từ xoang Valsalva trái, không thấy LMCA.

Kết quả: CLVT 256 dãy phát hiện một trường hợp thiểu sản thân chung động mạch vành trái.

Kết luận: CLVT 256 dãy rất có giá trị trong phát hiện bất thường bẩm sinh thiểu sản thân chung động mạch vành trái.