GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ ĐỐI VỚI CHOLESTEATOMA TAI GIỮA TÁI PHÁT

shadow

GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ ĐỐI VỚI CHOLESTEATOMA TAI GIỮA TÁI PHÁT

05/01/2017 11:22 AM - Báo cáo khoa học về Tim mạch

Lê Văn Khảng,  Đoàn Thị Hồng Hoa, Phạm Minh Thông

TÓM TẮT

Mục đích: Tính giá trị của các chuỗi xung cộng hưởng từ trong chẩn đoán cholesteatoma tai giữa tái phát.

Đối tượng và phương pháp: 45 bệnh nhân sau phẫu thuật cholesteatoma thì 1, được chụp MRI và phẫu thuật thì hai. Đối chiếu kết quả MRI với kết quả phẫu thuật và giải phẫu bệnh, từ đó tính ra các giá trị độ nhạy (Sn), độ đặc hiệu (Sp), giá trị dự báo dương tính (PPV), giá trị dự báo âm tính (NPV) và độ chính xác (Ac) của các chuỗi xung

Kết quả: Giá trị chẩn đoán cholesteatoma tai giữa tai phát của chuỗi xung DWI EPI: Sn = 51.5%; Sp = 100%; PPV = 100%; NPV = 42.9%; Ac = 64.4%. Chuỗi xung DPI: Sn = 60.6%; Sp = 58.3%; PPV = 80.0%; NPV = 35.0%; Ac = 60%. Chuỗi xung DWI HASTE: Sn = 84.8%; Sp = 100%; PPV = 100%; NPV = 70.6%; Ac = 88.9%.

Kết luận: Chuỗi xung DWI HASTE có giá trị tốt nhất trong chẩn đoán cholesteatoma tai giữa tái phát.