Nghiên cứu mối liên quan giữa hội chứng ngưng thở khi ngủ dạng tắc nghẽn và đặc điểm giải phẫu xương mặt trên X-quang đầu

shadow

Nghiên cứu mối liên quan giữa hội chứng ngưng thở khi ngủ dạng tắc nghẽn và đặc điểm giải phẫu xương mặt trên X-quang đầu

05/01/2017 11:16 AM - Báo cáo khoa học về Hô hấp

Nguyễn Thị Thanh Duyên,

TÓM TẮT

Mục đích: Đánh giá mối liên quan giữa đặc điểm X-quang sọ nghiêng với độ nặng hội chứng ngưng thở khi ngủ dạng tắc nghẽn.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu theo phương pháp mô tả cắt ngang, có đối chiếu với nhóm chứng 49 bệnh nhân ngáy to và/hoặc có bằng chứng nghi ngờ hội chứng ngưng thở khi ngủ dạng tắc nghẽn (OSAS) từ tháng 5/2017 đến tháng 3/2018 đến khám và điều trị tại khoa Nội Tim MẠch – BV trường Đại học Y Dược Huế.

Kết quả: Tương quan nghịch mức độ vừa giữa chỉ số AHI và giá trị SNB với r = - 0,45; p < 0,05

Tương quan thuận khá chặt chẽ giữa chỉ số AHI và giá trị ANB với r = 0,58; p < 0,05

Tương quan thuận mức độ vừa giữa chỉ số AHI và giá trị MPH với  r = 0,39; p < 0,05

Tương quan nghịch mức độ vừa giữa chỉ số AHI và giá trị PAS với r = - 0,46; p < 0,05.

Kết luận: Đối với những bệnh nhân được chẩn đoán hội chứng ngưng thở khi ngủ dạng tắc nghẽn theo các tiêu chuẩn, nên chỉ định X-quang sọ nghiêng để tiên lượng mức độ nặng của hội chứng ngưng thở khi ngủ, cũng như tiên lượng hướng điều trị thích hợp cho bệnh nhân.