Giá trị siêu âm bản đồ hạch cổ trong phẫu thuật ung thư tuyến giáp

shadow

Giá trị siêu âm bản đồ hạch cổ trong phẫu thuật ung thư tuyến giáp

05/01/2017 11:16 AM - Báo cáo khoa học về Hô hấp

Nguyến Văn Hưng, Bùi Văn Giang

TÓM TẮT

Mục đích: Đặc điểm và  giá trị bản đồ siêu âm hạch cổ trong phẫu thuật ung thư tuyến giáp

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu 105 bệnh nhân với 113 nốt ung thư tuyến giáp.

Các bệnh nhân được siêu âm lập bản đồ hạch cổ đánh giá di căn hạch trước phẫu thuật, sau đó so sánh với kết quản giải phẫu bệnh đề rút ra các đặc điểm di căn chính, xác định độ nhậy, độ đặc hiệu của bản đồ siêu âm

 

Kết quả: Trên 113 trường hợp ung thư giáp, có 11 trường hợp di căn hạch nhóm III, 9 trường hợp di căn hạch nhóm IV, với đặc điểm chung là tăng âm, mất cấu trúc rốn hạch, chiều cao >5mm; 7 trường hợp di căn hạch nhóm VI với đặc điểm đường kính ngang >4mm đều được ghi nhận, tất cả đều di căn hạch cùng bên. Kết quả giải  phẫu bệnh 11/11, 8/9, 7/7. Có 25 trường hợp có di căn hạch nhóm VI nhưng không phát hiện được khi siêu âm.

Độ nhậy của siêu âm với các nhóm nói chung là 51%, độ đặc hiệu 98,4%. Đối với nhóm III độ nhậy và độ đặc hiệu là 100%, nhóm IV là 88,9% và 100%.

Kết luận: Trên bản đồ siêu âm hạch cổ, nhóm hạch di căn hay gặp nhất là nhóm II , IV với độ chính xác cao. Hạch nhóm VI do cấu tạo giải phẫu nên phát hiện trên siêu âm hạn chế, nhưng phẫu thuật luôn nạo vét hạch nhóm này. Dựa vào kết quả bản đồ hạch có thể định hướng cho phẫu thuật ung thư tuyến giáp và cân nhắc nạo vét hạch ngoài nhóm VI.