Báo cáo khoa học về Hô hấp

shadow

Báo cáo khoa học về Hô hấp

Nghiên cứu mối liên quan giữa hội chứng ngưng thở khi ngủ dạng tắc nghẽn và đặc điểm giải phẫu xương mặt trên X-quang đầu
Nghiên cứu mối liên quan giữa hội chứng ngưng thở khi ngủ dạng tắc nghẽn và đặc điểm giải phẫu xương mặt trên X-quang đầu
Time09/01/2019 17:10:51 PM

Mục đích: Đánh giá mối liên quan giữa đặc điểm X-quang sọ nghiêng với độ nặng hội chứng ngưng thở khi ngủ dạng tắc nghẽn.

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH U TUYẾN ỨC Ở BỆNH NHÂN NHƯỢC CƠ TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ ĐỐI CHIẾU VỚI TÍP MÔ BỆNH  VÀ GIAI ĐOẠN BỆNH
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH U TUYẾN ỨC Ở BỆNH NHÂN NHƯỢC CƠ TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ ĐỐI CHIẾU VỚI TÍP MÔ BỆNH VÀ GIAI ĐOẠN BỆNH
Time09/01/2019 15:32:28 PM

Mục đích: Mô tả đặc điểm hình ảnh u tuyến ức ở bệnh nhân nhược cơ trên cộng hưởng từ so sánh với típ mô bệnh và giai đoạn bệnh.

Giá trị siêu âm bản đồ hạch cổ trong phẫu thuật ung thư tuyến giáp
Giá trị siêu âm bản đồ hạch cổ trong phẫu thuật ung thư tuyến giáp
Time09/01/2019 15:19:12 PM

Mục đích: Đặc điểm và  giá trị bản đồ siêu âm hạch cổ trong phẫu thuật ung thư tuyến giáp