VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM ĐÀN HỒI TRONG ĐÁNH GIÁ U TUYẾN VÚ

shadow

VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM ĐÀN HỒI TRONG ĐÁNH GIÁ U TUYẾN VÚ

11/03/2016 08:33 AM - - Báo cáo khoa học về vú và phần mềm

Lưu Phương Thanh

TÓM TẮT

Mục đích: đánh giá vai trò của siêu âm đàn hồi mô trong phân loại BIRADS

Đối tượng và phương pháp: mô tả tiến cứu những bệnh nhân đến siêu âm vú có tổn thương u vú và được siêu âm đàn hồi khối u, phân loại BIRADS, được làm xét nghiệm tế bào bằng chọc hút hoặc sinh thiết tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Kết quả: Trong số những bệnh nhân có u vú được đánh giá phân loại BIRADS 3 và 4A, một số trường hợp nhờ vào siêu âm đàn hồi mô xác định độ cứng của tổn thương đã giúp giảm bậc phân loại từ BIRADS 4A xuống còn BIRADS 3, đối chiếu với kết quả xét nghiệm tế bào khẳng định sự lành tính của khối u. Một số trường hợp nhờ siêu âm đàn hồi mô giúp tăng bậc phân loại từ BIRADS 3 lên 4A, đối chiếu với kết quả xét nghiệm tế bào là phù hợp với tổn thương ác tính.

Kết luận: siêu âm đàn hồi mô có vai trò rất lớn trong việc xác định khả năng lành tính hay ác tính của khối u, từ đó giúp tránh bỏ sót những tổn thương ác tính, đồng thời làm giảm những trường hợp bệnh nhân phải làm những can thiệp không cần thiết.