Nghiên cứu giá trị siêu âm đàn hồi ARFI trong chẩn đoán u vú lành và ác tính.

shadow

Nghiên cứu giá trị siêu âm đàn hồi ARFI trong chẩn đoán u vú lành và ác tính.

11/03/2016 08:33 AM - - Báo cáo khoa học về vú và phần mềm

Trần Ngân Châu, Võ Nguyễn Thục Quyên, Jasmine Thanh Xuân, Phan Thanh Hải

TÓM TẮT

Mục đích: Sử dụng ARFI định tính và định lượng, phân loại BI-RADS kết hợp với ARFI, tính giá trị ngưỡng trung bình (cut-off value), độ nhạy độ đặc hiệu nhằm tiên đoán u vú ác tính trên siêu âm. Từ đó đề xuất kết hợp SAĐH ARFI trong định hướng chẩn đoán u vú lành/ á

Đối tượng và phương pháp: Các bệnh nhân nữ có u vú được siêu âm vú bằng B-mode, phân loại BI-RADS u. Dùng kỹ thuật VTIQ (máy Siemens Acuson S2000) phân tích bản đồ đàn hồi và đo độ đàn hồi (tại 5 vị trí của u), lấy giá trị trung bình của vận tốc sóng biến dạng (m/s). Các u xếp BI-RADS 3,4,5 được sinh thiết (FNAC hoặc core biopsy) để chẩn đoán xác định. Phần mềm Medcalc dùng để tính độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác và giá trị cut-off.

 

Kết quả: Giá trị ARFI trung bình của u vú tính chung là (3.03 m/s), u vú lành tính là  (2.70 m/s), u vú ác tính là (4.81 m/s). Giá trị ARFI cut-off tiên đoán u vú ác tính là (3.55 m/s).

Sử dụng đường cong ROC với giá trị cut-off (3.55m/s), giá trị tiên đoán u vú ác tính có độ nhạy (90.9%), độ đặc hiệu (93.8%), diện tích dưới đường cong ROC là 0.95. Với phép kiểm t, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê của giá trị ARFI trung bình giữa 2 nhóm u vú lành tính và ác tính (p<0.0001)

Kết luận: Vận tốc sóng biến dạng tăng ở u vú ác tính với giá trị cut-off là (3.55m/s) có độ nhạy (90,9%) và độ đặc hiệu (93,8%).

Siêu âm đàn hồi ARFI cũng góp phần hạ bậc trong phân loại BI-RADS u vú giúp giảm bớt những sinh thiết không cần thiết, chọn lựa vị trí sinh thiết, hữu ích trong chẩn đoán phân biệt khối u vú lành/ác tính.