Khảo sát giá trị của 18FDG-PET/CT trong phát hiện tổn thương tái phát và/hoặc di căn ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp biệt hóa có nồng độ Thyroglobulin huyết thanh cao và xạ hình toàn thân với 131I âm

shadow

Khảo sát giá trị của 18FDG-PET/CT trong phát hiện tổn thương tái phát và/hoặc di căn ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp biệt hóa có nồng độ Thyroglobulin huyết thanh cao và xạ hình toàn thân với 131I âm

11/03/2016 08:30 AM - - Báo cáo khoa học về y học hạt nhân

Phạm Duy Khiêm,Nguyễn Văn Minh

TÓM TẮT

Mục đích: 1) Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của các BN UTTG biệt hóa có nồng độ Thyroglobulin huyết thanh cao và xạ hình toàn thân với 131I âm tính và 2) khảo sát giá trị chẩn đoán của 18FDG-PET/CT trong phát hiện tổn thương tái phát và/hoặc di căn ở những BN này.

Đối tượng và phương pháp: Đối tượng nghiên cứu: 60 BN UTTG thể biệt hóa đã được phẫu thuật + điều trị 131I, có Tg > 10 ng/ml, XHTT với 131I âm tính, theo dõi tại khoa YHHN và được chụp PET/CT tại BV Đà Nẵng từ 9/2014-6/2018.

Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang, theo dõi dọc, hồi cứu kết hợp tiến cứu.

Kết quả: Tuổi trung bình của BN là 41,73 tuổi, tỷ lệ nữ/nam # 6,5. UTTG thể nhú chiếm 100%, trong đó giai đoạn I và giai đoạn IV chiếm tỷ lệ cao (66,67%). Số lần điều trị trung bình là 4,5 lần và tổng liều điều trị trung bình là 533,7 mCi. PET/CT phát hiện được 68 tổn thương ở 44 BN (73.33%). Kích thước trung bình của tổn thương là 10,30 mm và giá trị SUVmax trung bình là 7,04 g/ml. PET/CT có độ nhạy 95.35%, độ đặc hiệu 82.35%, độ chính xác 91.67%, giá trị dự báo dương tính 93.18%, giá trị dự báo âm tính 87.50%. Ngưỡng SUVmax thích hợp cho chẩn đoán UTTG tái phát/ di căn là 4,24 g/ml (độ nhạy 70,7%, độ đặc hiệu 100%). Ngưỡng Tg thích hợp cho PET/CT trong phát hiện tái phát/di căn là 38,84 ng/ml (độ nhạy 56,8%, độ đặc hiệu 87,5%). PET/CT đã thay đổi chiến thuật điều trị ở 20/60 BN (33,33%).

Kết luận: 18FDG-PET/CT là phương pháp có giá trị cao trong chẩn đoán tổn thương tái phát/di căn ở BN UTTG biệt hóa có nồng độ Thyroglobulin huyết thanh cao và XHTT với 131I âm tính.

Tải về tại đây

Bài viết khác