KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ GÂY THÓAT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG CỔ

Banner right

Banner right

shadow

KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ GÂY THÓAT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG CỔ

05/01/2017 10:47 AM - - Báo cáo khoa học về Thần Kinh

Nguyễn Thị Ánh Hồng,

TÓM TẮT

Mục đích: Khảo sát một số yếu tố nguy cơ gây bệnh lý thóat vị đĩa đệm cột sống cổ ở bệnh nhân có thóat vị cột sống cổ trên hình ảnh cộng hưởng từ.

Đối tượng và phương pháp: Đây là một nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ gây thóat vị đĩa đệm cột sống cổ trên những bệnh nhân chụp cộng hưởng từ cột sống cổ có thóat vị đĩa đệm tại Trung tâm Y khoa MEDIC.

Kết quả: Nam > nữ = 79/74. Tuổi trung bình 48,5 ± 9,6; nhóm tuổi cao nhất là 40-49 tuổi. Nam giới có thói quen xấu tự vặn và bẻ cổ cao chiếm 78,5%, nam vặn cổ > 10 lần / ngày cao gấp 4 lần nữ ( p< 0.001). Nam giới có nghề nghiệp mang vác nặng cao hơn nữ giới, riêng nhóm mang vác > 50 kg thì nam giới chiếm 55,7%, cao gấp 2,06 lần ở nữ giới ( p<0.001). Tỉ lệ nam giới có hút thuốc là 54,4%. Tiền sử chấn thương đầu - cổ không cao.

Kết luận: Tuổi, thói quen vặn – bẻ cổ, nghề nghiệp lao động mang vác nặng, chấn thương đầu – cổ là những yếu tố nguy cơ gây thóat vị đĩa đệm cột sống cổ.