KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI THÓAT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG CỔ BẰNG CỘNG HƯỜNG TỪ

Banner right

Banner right

shadow

KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI THÓAT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG CỔ BẰNG CỘNG HƯỜNG TỪ

05/01/2017 10:47 AM - - Báo cáo khoa học về Thần Kinh

 

Nguyễn Thị Ánh Hồng,

TÓM TẮT

Mục đích: Khảo sát đặc điểm hình thái thóat vị đĩa đệm cột sống cổ bằng cộng hưởng từ.

Đối tượng và phương pháp: Đây là một nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu trên 153 bệnh nhân chụp cộng hưởng từ cột sống cổ tại Trung tâm Y khoa MEDIC.

Kết quả: Nam > nữ = 79/74. Tuổi trung bình 48,5 ± 9,6; nhóm tuổi cao nhất là 40-49 tuổi. Tần suất thoát vị đĩa đệm C4-5, C5-6 có tỉ lệ cao nhất với 99,3% và 96,7%. Mức độ thoát vị: độ 3 chiếm tỉ lệ cao nhất ở C5-6 với 36,9% tiếp đến là C4-5 với 28,1%.  Thoát vị kiểu trung tâm chiếm tỉ lệ cao nhất với 78,7%, thóat vị cạnh trung tâm trái 11,7%, cạnh trung tâm phải 9%. Số BN bị thoát vị 4 tầng chiếm đa số với 64,1%; thoát vị 3 tầng chiếm 20,9%.

Kết luận: Thóat vị đĩa đệm C4-5, C5-6 chiếm tỉ lệ cao nhất; thoát vị đĩa đệm mức độ 3 chiếm tỉ lệ cao nhất ở C5-6; vị trí thóat vị ở trung tâm thường gặp nhất và đa số thóat vị nhiều tầng trên cùng một bệnh nhân.