Cộng hưởng từ khuếch tán: các ứng dụng lâm sàng

shadow

Cộng hưởng từ khuếch tán: các ứng dụng lâm sàng

05/01/2017 10:47 AM - - Báo cáo khoa học về Thần Kinh

Nguyễn Minh Đức, Mai Tấn Liên Bang, Huỳnh Quang Huy, Phạm Ngọc Hoa

TÓM TẮT

Mục đích: Cộng hưởng từ khuếch tán là một phương pháp có giá trị cao, không xâm nhập, an toàn và cung cấp rất nhiều thông số quan trọng liên quan đến vận tốc và hướng di chuyển của proton hydro. Việc nghiên cứu các ứng dụng của cộng hưởng từ khuếch tán sẽ mang đến nhiều thông số liên quan đến cả chức năng và hình thái của proton hydro trong cả mô bệnh lẫn mô lành.

Đối tượng và phương pháp: Có 6 dạng ứng dụng của cộng hưởng từ khuếch tán: DWI, DTI, IVIM, DKI, Z-DWI và DSI

Kết quả: DWI và DTI là hai loại khuếch tán cơ bản và kinh điển. DKI, Z-DWI, IVIM và DSI thể hiện tính ưu việt và vượt trội khắc phục được các nhược điểm của DWI và DTI. Mở ra một loạt hướng nghiên cứu mới đáng được lưu ý trong thời gian sắp đến.

Kết luận: Các ứng dụng lâm sàng của cộng hưởng từ khuếch tán cần được các nhà lâm sàng cân nhắc kỹ trong các chỉ định cho bệnh nhân trước và sau điều trị, trong các nghiên cứu lâm sàng tiếp theo.

Tải về tại đây