THÁCH THỨC TRONG ĐIỀU TRỊ PHÌ ĐẠI TUYẾN TIỀN LIỆT BẰNG CAN NỘI MẠCH

shadow

THÁCH THỨC TRONG ĐIỀU TRỊ PHÌ ĐẠI TUYẾN TIỀN LIỆT BẰNG CAN NỘI MẠCH

05/01/2017 10:31 AM - - Báo cáo khoa học về ĐQCT

Nguyễn Xuân Hiền,

TÓM TẮT

Mục đích: Giúp các bác sỹ can thiệt thực hiện thành công kỹ thuật nút động mạch tuyến tiền liệt trong những trường hợp khó

Đối tượng và phương pháp: Các ca lâm sàng

Kết quả: Tổng hợp các trường hợp cụ thể

Kết luận: Nắm được giải phẫu, vòng nối, nguyên ủy... của động mạch tuyến tiền liệt cũng như sử dụng các kỹ năng để thực hiện thành công kỹ thuật

THÁCH THỨC TRONG ĐIỀU TRỊ PHÌ ĐẠI TUYẾN TIỀN LIỆT BẰNG CAN NỘI MẠCH

Purpose: Giúp các bác sỹ can thiệp thực hiện được kỹ thuật nút động mạch tuyến tiền liêt

Retrospective and Prospective study: ca lâm sàng

Results: không

Conclusion: Nút động mạch tuyến tiền liệt trong điều trị phì đại tuyến tiền liệt được thực hiện lần đầu trên thế giới là vào năm 2009. Tại Việt Nam lần đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật này vào ngày 27/2/2104. Từ đó đến nay trong cả nước đã thực hiện thành công khoảng 400 bệnh nhân, trong đó tại BV BM thực hiện thành công trên 300 bệnh nhân. Trong quá trình thực hiện kỹ thuật này, cùng với việc tham khảo các tác giả trên thế giới, chúng tôi nhận thấy

1.         Về nguyên lý của nút động mạch tuyến tiền liệt cũng như nút các mạch khác

2.         Kỹ thuật này tương đối khó, chưa được áp dụng rộng do một số lý do sau đây

a.         Bệnh ở người cao tuổi: mạch xơ vữa, xoắn vặn…

b.         Động mạch tuyến tiền liệt: nhỏ, đa dạng về nguyên ủy, đa dạng về vòng nối, đa dang về số lượng

c.         Số bác sỹ Điện quang được đào tạo về nút động mạch tuyến tiền liệt chưa đáp ứng được nhu cầu của người bệnh

Chính vì vậy, với trên 300 trường hợp nút mạch thành công tại TT ĐQ BVBM, chúng tôi muốn trình bày, chia sẻ một kinh nghiệm được rút ra trong 4 năm thực hiện kỹ thuật này.

Key Words: nút động mạch tuyến tiền liệt

Tải về tại đây

Bài viết khác