Kinh nghiệm bước đầu tán sỏi mật trong gan qua da bằng laser Holmium tại Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội nhân chùm ca lâm sàng

shadow

Kinh nghiệm bước đầu tán sỏi mật trong gan qua da bằng laser Holmium tại Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội nhân chùm ca lâm sàng

05/01/2017 10:31 AM - - Báo cáo khoa học về ĐQCT

Nguyễn Thái Bình, Phan Nhân Hiển, Lê Tuấn Linh, Phạm Đức Huấn

TÓM TẮT

Mục đích: Báo cáo một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kỹ thuật tán sỏi mật trong gan qua da bẳng laser Holmium nhân chùm ca lâm sàng

Đối tượng và phương pháp: Đối tượng: Nhân 8 ca sỏi mật ngoài gan, được tán sỏi qua da bằng laser Holmium dưới hướng dẫn của camera nội soi ống cứng và máy chụp mạch số hoá xoá nền tại Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội

Phương pháp: Can thiệp tiến cứu

Nội dung: 7/8 ca có sỏi đường mật trong gan đơn thuần, 1/8 ca có sỏi phối hợp trong gan và sỏi ống mật chủ. 5/8 ca có hẹp đường mật trước sỏi. 1/8 ca có bệnh nang ống mật chủ. Các trường hợp đều có viêm đường mật trên hình ảnh nội soi từ nhẹ đến nặng. 2/8 ca tiếp cận sỏi từ đối bên còn lại đều tiếp cận từ hai bên gan phải và trái. Tử vong và tai biến nặng không gặp trường hợp nào trong nghiên cứu. Một số trường hợp có đau và sốt sau can thiệp được điều trị khỏi.

 

Kết quả: Kỹ thuật tán sỏi mật sử dụng laser Holmium đã được ứng dụng khá phổ biến trên thế giới nhưng hiện tại chưa được ứng dụng nhiều tại Việt Nam. Kết quả bước đầu cho thấy tán sỏi mật qua da bằng laser Holmium dưới hướng dẫn của camera nội soi ống cứng và máy chụp mạch số hoá xoá nền  cho thấy một số yếu tố chính ảnh hưởng đến kết quả là giải phẫu của đường mật trong gan, chít hẹp đường mật, tình trạng viêm xơ đường mật, vị trí của sỏi và lựa chọn đường tiếp cận sỏi. Tình trạng hẹp đường mật vẫn là thách thức đối với can thiệp qua da. Chúng tôi chưa gặp trường hợp tai biến nặng hay tử vong vào trong các ca lâm sàng trên.

Kết luận: Tán sỏi mật qua da bằng laser Holmium là phương pháp an toàn, giúp can thiệp các trường hợp sỏi mật trong gan phức tạp. Tuy nhiên ống nội soi cứng có một số hạn chế trong tiếp cận sỏi đặc biệt ở các trường hợp đường mật thay đổi giải phẫu bẩm sinh hoặc do bệnh lý.

Tải về tại đây

Bài viết khác