KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ TÚI PHÌNH HÌNH THÁI BẤT LỢI Ở ĐỘNG MẠCH NÃO BẰNG KỸ THUẬT HAI VI ỐNG THÔNG (DOUBLE-MICROCATHETER) TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

shadow

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ TÚI PHÌNH HÌNH THÁI BẤT LỢI Ở ĐỘNG MẠCH NÃO BẰNG KỸ THUẬT HAI VI ỐNG THÔNG (DOUBLE-MICROCATHETER) TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

05/01/2017 10:31 AM - - Báo cáo khoa học về ĐQCT

Nguyễn Thành Nam, Vũ Đăng Lưu, Phạm Minh Thông, Trần Anh Tuấn

TÓM TẮT

Mục đích: Báo cáo kết quả và kinh nghiệm bước đầu trong điều trị túi phình động mạch não cổ rộng bằng kỹ thuật hai vi ống thông.

Đối tượng và phương pháp: Mô tả cắt ngang, 7 bệnh nhân túi phình động mạch não cổ rộng đã được điều trị thành công bằng kỹ thuật hai vi ống thông tại Đơn vị can thiệp mạch, khoa Chẩn đoán Hình ảnh, Bệnh viện Bạch Mai từ 01/01/2017 đến 31/03/2018

Kết quả: Nút thành công 7 ca túi phình cổ rộng, 5 ca tắc hoàn toàn túi phình, 2 ca tắc gần hoàn toàn còn lại phần cổ. Tất cả bệnh nhân hồi phục, không tai biến hay tử vong.

Kết luận: Kỹ thuật hai vi ống thông hiệu quả trong điều trị túi phình động mạch não cổ rộng, có thể là phương pháp thay thế trong điều trị can thiệp nội mạch túi phình cổ rộng, đặc biệt khi gặp mạch ngoằn ngoèo và các mạch nhỏ.

Bài viết khác