ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP RÒ ĐỘNG TĨNH MẠCH MÀNG CỨNG XOANG HANG QUA TÁI THÔNG XOANG ĐÁ DƯỚI TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

shadow

ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP RÒ ĐỘNG TĨNH MẠCH MÀNG CỨNG XOANG HANG QUA TÁI THÔNG XOANG ĐÁ DƯỚI TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

05/01/2017 10:31 AM - - Báo cáo khoa học về ĐQCT

Nguyen Thanh Nam, Vũ Đăng Lưu, Phạm Minh Thông,

Trần Anh Tuấn, Nguyễn Quang Anh, Lê Hoàng Kiên

TÓM TẮT

Mục đích: Báo cáo kết quả bước đầu và kinh nghiệm điều trị cũng như tai biến nhân 12 trường hợp can thiệp RĐTMMCXH qua tái thông XĐD tại Đơn vị can thiệp mạch, khoa Chẩn đoán Hình ảnh, bệnh viện Bạch Mai từ 01/01/2017 đến 30/6/2018

Đối tượng và phương pháp: Hồi cứu, ghi nhận đặc điểm chung, đặc điểm lâm sàng, đặc điểm hình ảnh RĐTMMCXH theo phân loại Barrow/Cognard, chiến lược và kỹ thuật điều trị, vật liệu nút mạch, hiệu quả nút mạch, tai biến trong và ngay sau thủ thuật.

Kết quả: Tỷ lệ tái thông XĐD thành công 83,3%, tỷ lệ nút tắc hoàn toàn luồng thông qua tái thông XĐD 75%. Tai biến nghiêm trọng xảy ra ở trường hợp nút lỗ rò bằng Phil 25%.

Kết luận: Điều trị can thiệp RĐTMMCXH qua tái thông XĐD là một kỹ thuật điều trị triệt để, hiệu quả, tương đối an toàn.

Tải về tại đây

Bài viết khác