Can thiệp dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính tại bệnh viện Việt Đức

shadow

Can thiệp dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính tại bệnh viện Việt Đức

05/01/2017 10:31 AM - - Báo cáo khoa học về ĐQCT

Đào Xuân Hải, Lê Thanh Dũng, Vũ Hoài Linh

TÓM TẮT

Mục đích: trình bày các can thiệp dưới cắt lớp vi tính đã được thực hiện

Đối tượng và phương pháp: Sự chính xác và an toàn trong các thủ thuật can thiệp qua da dưới hướng dẫn của phương tiện hình ảnh được báo cáo trong y văn. Can thiệp qua da không chỉ ít xâm lấn mà giá thành rẻ hơn phẫu thuật. Trong các can thiệp qua da, can thiệp dưới cắt lớp vi tính (CLVT) trở thành phương pháp lựa chọn trong nhiều thủ thuật bởi tính ưu việt về độ tương phản và độ phân giải không gian và những vùng siêu âm, màn tăng sáng hạn chế. Hơn 30 năm qua, CLVT phát triển và là công cụ được sử dụng rộng rãi cho can thiệp qua da, nhất là với sự xuất hiện của CT fluoroscopy giúp can thiệp các tổn thương nhanh hơn, can thiệp các tổn thương nhỏ chính xác và an toàn, giảm liều tiếp xúc tia xạ. Với những ưu điểm của can thiệp dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính và đặc biệt ứng dụng của CT Fluoroscopy, tại bệnh viện Việt Đức rất nhiều can thiệp bao gồm cả chẩn đoán và điều trị đã được thực hiện.

Kết quả: Can thiệp dưới cắt lớp vi tính là thủ thuật chính xác, hiệu quả và an toàn

Kết luận: Can thiệp dưới cắt lớp vi tính là thủ thuật chính xác, hiệu quả và an toàn

Tải về tại đây

Bài viết khác