Bài giảng

shadow

Bài giảng

CỘNG HƯỞNG TỪ TUYẾN VÚ Ở BN UNG THƯ VÚ THỂ ẨN CÓ DI CĂN HẠCH NÁCH
CỘNG HƯỞNG TỪ TUYẾN VÚ Ở BN UNG THƯ VÚ THỂ ẨN CÓ DI CĂN HẠCH NÁCH
Time23/12/2016 11:45:17 AM

Mục tiêu: Nhận định giá trị của cộng hưởng từ tuyến vú đối với bệnh nhân(BN) ung thư vú thể ẩn có di căn hạch nách. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu 12 BN ung thư...

SIÊU ÂM PHÁT HIỆN DỊ VẬT TĂM TRE TRONG MÔ MỀM BÁO CÁO HAI TRƯỜNG HỢP
SIÊU ÂM PHÁT HIỆN DỊ VẬT TĂM TRE TRONG MÔ MỀM BÁO CÁO HAI TRƯỜNG HỢP
Time23/12/2016 11:42:56 AM

Hiện nay, bệnh nhân(BN) có dị vật trong mô mềm ngày một phổ biến. Dị vật được chia thành hai nhóm: dị vật cản quang và dị vật không cản quang. X-quang có thể phát hiện, xác định vị trí...