Bài giảng

shadow

Bài giảng

SUẤT LIỀU CHIẾU TỪ BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HOÁ SAU PHẪU THUẬT ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG I-131
SUẤT LIỀU CHIẾU TỪ BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HOÁ SAU PHẪU THUẬT ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG I-131
Time23/12/2016 17:02:10 PM

Xác định suất liều chiếu của 35 bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hoá được điều trị bằng I-131 sau phẫu thuật bằng máy đo liều INSPECTOR, ở thời điểm đầu tiên là 20 phút sau uống xạ...

KẾT QUẢ BAN ĐẦU ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG BẰNG HỆ THỐNG LINAC-CT SIM
KẾT QUẢ BAN ĐẦU ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG BẰNG HỆ THỐNG LINAC-CT SIM
Time23/12/2016 17:00:12 PM

Từ tháng 7/2007 đến tháng 5/2008, chúng tôi tiến hành nghiên điều trị cho 45 bệnh nhân(BN) ung thư vòm mũi họng bằng hệ thống LINAC có gắn CT mô phỏng...

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ BẰNG HỆ THỐNG MÁY GIA TỐC TUYẾN TÍNH GẮN CT MÔ PHỎNG
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ BẰNG HỆ THỐNG MÁY GIA TỐC TUYẾN TÍNH GẮN CT MÔ PHỎNG
Time23/12/2016 16:58:13 PM

Từ tháng 7/2007 đến tháng 5/2008, chúng tôi tiến hành điều trị cho 41 bệnh nhân(BN) ung thư phổi không tế bào nhỏ bằng hệ thống máy gia tốc tuyến tính (LINAC) có gắn CT mô phỏng (CT-SIM)....

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U TUYẾN YÊN BẰNG DAO GAMMA QUAY (ROTATING GAMMA KNIFE)
TẠI KHOA Y HỌC HẠT NHÂN VÀ UNG BƯỚU
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U TUYẾN YÊN BẰNG DAO GAMMA QUAY (ROTATING GAMMA KNIFE) TẠI KHOA Y HỌC HẠT NHÂN VÀ UNG BƯỚU
Time23/12/2016 16:55:12 PM

Tóm tắt: 70 bệnh nhân(BN) u tuyến yên được điều trị tại khoa Y học hạt nhân và Ung bướu - bệnh viện Bạch Mai bằng dao gamma quay gắn với hệ thống CT mô phỏng (CT-Sim) từ tháng 07/2007....

VAI TRÒ CỦA XẠ HÌNH SPECT TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ THEO DÕI MỘT SỐ BỆNH UNG THƯ
VAI TRÒ CỦA XẠ HÌNH SPECT TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ THEO DÕI MỘT SỐ BỆNH UNG THƯ
Time23/12/2016 16:52:51 PM

Từ 6/2007 đến 6/2008, 4900 lượt bệnh nhân đã được xạ hình bằng máy SPECT ECAM- Siemens, tại khoa Y học hạt nhân và Ung bướu (YHHN&UB) - bệnh viện Bạch Mai. Báo cáo tập....

1 2  >   >>