- Bài giảng về Thần Kinh

shadow

- Bài giảng về Thần Kinh

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DỊ DẠNG ĐỘNG TĨNH MẠCH  VÀ U MÁU THỂ HANG BẰNG DAO GAMMA QUAY
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DỊ DẠNG ĐỘNG TĨNH MẠCH VÀ U MÁU THỂ HANG BẰNG DAO GAMMA QUAY
Time05/01/2017 14:40:42 PM

Từ 7/2007 đến 6/2008, khoa Y học hạt nhân và Ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai đã điều trị cho 52 bệnh nhân dị dạng động tĩnh mạch và u máu thể hang bằng dao gamma quay kết hợp với CT...

GIÁ TRỊ CỦA PHƯƠNG PHÁP NÚT MẠCH TRONG  ĐIỀU TRỊ THÔNG ĐỘNG MẠCH CẢNH XOANG HANG
GIÁ TRỊ CỦA PHƯƠNG PHÁP NÚT MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ THÔNG ĐỘNG MẠCH CẢNH XOANG HANG
Time05/01/2017 14:35:33 PM

Nghiên cứu trình bày giá trị của phương pháp nút mạch bằng bóng và bằng vòng kim loại qua đường nội mạch trong điều trị thông động mạch cảnh xoang hang trực tiếp. Tiêu chuẩn lựa chọn...

GIÁ TRỊ CHỤP MẠCH CẮT LỚP VI TÍNH 64 DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO
GIÁ TRỊ CHỤP MẠCH CẮT LỚP VI TÍNH 64 DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO
Time05/01/2017 14:24:18 PM

Mục đích: so sánh kết quả giữa chụp mạch cắt lớp vi tính 64 dãy (MDCTA) với chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) trong  chẩn đóan phình mạch não và để đánh giá liệu MDCTA 64 dãy có...

PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN U THẦN KINH ĐỆM BÁN CẦU ĐẠI NÃO Ở NGƯỜI LỚN
PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN U THẦN KINH ĐỆM BÁN CẦU ĐẠI NÃO Ở NGƯỜI LỚN
Time05/01/2017 14:10:14 PM

Tóm tắt  Mục đích: Phân tích đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán u thần kinh đệm bán cầu đại não ở người lớn. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu trên 78 bệnh...

GIÁ TRỊ  CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 64 DÃY TRONG ĐÁNH GIÁ  TỔN THƯƠNG DỊ DẠNG ĐỘNG – TĨNH MẠCH NÃO
GIÁ TRỊ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 64 DÃY TRONG ĐÁNH GIÁ TỔN THƯƠNG DỊ DẠNG ĐỘNG – TĨNH MẠCH NÃO
Time05/01/2017 13:53:27 PM

Mục đích: Để có chỉ định điều trị DDĐTMN theo phương pháp thích hợp thì cần phải đánh giá đầy đủ tổn thương. Mục đích của chúng tôi là nêu giá trị của CLVT 64 dãy trong đánh giá tổn thương...