- Bài giảng về ĐQCT

shadow

- Bài giảng về ĐQCT

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP THÔNG ĐỘNG TĨNH MẠCH MÀNG...
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP THÔNG ĐỘNG TĨNH MẠCH MÀNG...
Time04/01/2017 16:12:26 PM

Thông động mạch màng cứng xoang hang là một bệnh lý hiếm gặp, chiếm khoảng 10-15% các bệnh lý dị dạng mạch máu nội sọ. [1]Thông động mạch màng cứng xoang hang chủ yếu gặp ở nữ nhiều...

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U CƠ TRƠN TỬ CUNG...
MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U CƠ TRƠN TỬ CUNG...
Time04/01/2017 15:54:02 PM

Mục tiêu: tìm hiểu mối liên quan giữa tuổi; vị trí, kích thước, mức độ tăng sinh mạch trong u với mức độ giảm trọng lượng khối u sau 6 tháng nút động mạch tử cung. Đối tượng và phương pháp: 100 bệnh....

NHẬN XÉT MỐI LIÊN QUAN GIỮA CÁC ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CHỤP MẠCH SỐ HÓA ...
NHẬN XÉT MỐI LIÊN QUAN GIỮA CÁC ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CHỤP MẠCH SỐ HÓA ...
Time04/01/2017 15:18:32 PM

Mục đích: Mô tả mối liên quan giữa các đặc điểm cấu trúc mạch và các biểu hiện lâm sàng là xuất huyết và động kinh của dị dạng thông động tĩnh mạch não thông qua phương pháp phân tích đa biến...

CAN THIỆP NÚT MẠCH ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG 
ĐM VÙNG ĐẦU TỤY TÁ TRÀNG.
CAN THIỆP NÚT MẠCH ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG ĐM VÙNG ĐẦU TỤY TÁ TRÀNG.
Time04/01/2017 14:52:07 PM

Mục tiêu: Nghiên cứu phương pháp nút mạch qua đường nội mạch điều trị tổn thương động mạch(ĐM) vùng đầu tụy – tá tràng.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: từ 11/2011 đến 4/2012...

ĐIỀU TRỊ THÔNG ĐỘNG TĨNH MẠCH THẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP..
ĐIỀU TRỊ THÔNG ĐỘNG TĨNH MẠCH THẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP..
Time04/01/2017 14:39:03 PM

Đái máu do vỡ dị dạng thông động - tĩnh mạch thận là tổn thương hiếm gặp, điều trị bảo tồn bằng phương pháp nút mạch là kỹ thuật được lựa chọn thay thế cho phương pháp phẫu thuật. Chúng tô...